Zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom
Ministerstvom Spravodlivosti SR, Evidenčné číslo znalca: 915106odbor znaleckej činnosti: 480000 ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA
odvetvia znaleckej činnosti: 481700 PSYCHIATRIA (liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria)
481900 SEXUOLÓGIA


Ponuka: psychiatrický a sexuologický znalecký posudok
Pre účely: trestného a občiansko-právneho konania
Zadávatelia: orgány činné v trestnom konaní (polícia, prokuratúra), súdy
právnické osoby (advokátske kancelárie, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti) súkromné osoby
Cena posudku: tarifná odmena podľa Vyhlášky MS č. 491/2004 Z.z.
možná je aj dohoda na zmluvnej odmene
Doba dodania: štandardná doba vypracovania psychiatrického znal. posudku 5 - 7 dní psychiatricko-sexuologického znaleckého posudku 7 - 10 dní
možné je aj expresné vypracovanie znaleckého úkonu do 24 - 48 hodín
Miesto výkonu: Košice a región celého východného Slovenska
po dohode možné aj na území celého Slovenska
Štýl práce: vysoká odbornosť; stála komunikácia a spolupráca so zadávateľom posudku vrátane formulácie znaleckých otázok; samostatné zabezpečovanie si podkladov pre vypracovanie posudku; v prípadoch vypracovania posudku dvoma znalcami, spolupráca s renomovanými odborníkmi v danej oblasti; striktné dodržanie právneho rámca znaleckej činnosti

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte
0903 18 55 11 | uhrin4@gmail.com